Vrei să vezi cât vei vorbi după 24 de ore de curs?

Dupa 24 de ore de curs...

 

Engleză

 

Germană

 

Chineză

 

Rusă

 Italiană

 

 Franceză

Spaniolă

 

Japoneză

 

Olandeză

 

Sarbă

 

Portugheză

 

Catalană

 

Română

 

Maghiară

 

Afişări: 27874
Imprimare

marco-europeo-de-lenguas

 

Active Learning Timişoara, centrul de referinţă ȋn ȋnvăţarea limbilor străine ȋn Timişoara, pregăteşte cursuri după standardele Europene.


Cursurile desfăşurate de organizaţia Active Learning Timişoara cuprind nivele clare şi prestabilite, cu obiective concrete şi clar evaluabile astfel incât cursanţii nostri ştiu de la ȋnceput câte nivele vor ȋnvăţa ca să atingă nivelul dorit de cunoaştere al unei limbi străine.
Active Learning Timişoara urmăreşte, ȋn toate cursurile pe care le desfăşoară, standardele stabilite de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR), o structură clară şi concretă care ȋndrumă cursantul spre ţelul lui.

 

 NIVELUL A1

 

Înţelegere Ascultare  Pot să înţeleg expresii cunoscute şi propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familia mea şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate
Citire  Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii simple, de exemplu din anunţuri, afişe sau cataloage.
Vorbire participare
la conversaţie
 Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să reformulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări.
 Exprimare orală  Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oameni pe care îi cunosc.
Scriere
Exprimare
scrisă
 Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu cu salutări din vacanţă. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu numele, naţionalitatea şi adresa pe un formular de hotel

 

 

 NIVELUL A2

 

Înţelegere Ascultare Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal (de ex. informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc, activitatea profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, scurte şi clare
Citire Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc informaţii simple şi previzibile în diverse materiale cotidiene(de ex. reclame, prospecte, meniuri , orare) şi pot să înţeleg scrisori personale scurte şi simple.
Vorbire participare
la conversaţie
Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă în general nu înţeleg suficient pentru a purta o conversaţie.
 Exprimare orală  Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a altor oameni, a condiţiilor de viaţă, a studiilor şi a activităţii profesionale prezente sau recente.
Scriere
Exprimare
scrisă
Pot să scriu mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu cu mulţumiri.

 

 

 NIVELUL B1

 

Înţelegere Ascultare Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare, referitoare la activitatea profesională, şcoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio şi TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă.
Citire Pot să înţeleg texte redactate în principal într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale.
Vorbire participare
la conversaţie
Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde limba este vorbită. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viaţa cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, activitatea profesională, călătorie şi actualităţi.)
 Exprimare orală Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experienţe, vise, speranţe şi obiective. Pot să îmi argumentez şi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să-mi exprim reacţiile.
Scriere
Exprimare
scrisă
Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii.

 

 

 NIVELUL B2


Înţelegere Ascultare Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentaţie complexă dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj standard.
Citire Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini şi puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană
Vorbire participare
la conversaţie
Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi fluenţă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi opiniile.
 Exprimare orală Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni.
Scriere
Exprimare
scrisă
Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor şi experienţelor.

 

 

 NIVELUL C1


Înţelegere Ascultare Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără prea mare efort.
Citire Pot să înţeleg texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. Pot să înţeleg articole specializate şi instrucţiuni tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu.
Vorbire participare
la conversaţie
Pot să mă exprim fluent şi spontan fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile şi punctele de vedere cu precizie şi să-mi conectez intervenţiile bine de cele ale interlocutorilor mei.
 Exprimare orală Pot să prezint descrieri clare şi detaliate pe teme complexe, integrând sub-temele, dezvoltând anumite puncte şi terminându-mi intervenţia cu o concluzie adecvată
Scriere
Exprimare
scrisă
Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, eseu sau raport, subliind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

 

 

 NIVELUL C2


Înţelegere Ascultare Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba de comunicarea directă sau în transmisiuni radio sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent.
Citire Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurării, de exemplu manuale, articole specializate şi opere literare.
Vorbire participare
la conversaţie
Pot să particip fără efort în orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizat cu expresiile idiomatice şi colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe de sens fine. În caz de dificultate, pot să reiau ideea şi să-mi restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.
 Exprimare orală Pot să prezint o descriere sau argumentaţie cu claritate şi fluenţă, într-un stil adaptat contextului, cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze şi să reţină punctele semnificative.
Scriere
Exprimare
scrisă
Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să reţină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

Prinde reducerile

cursuri-de-limbi-timisoara-reduceri-martie-2018

Diplome Oficiale

cartel-examenes-oficiales-web| + -

Acum pe Facebook...